Nieuws

’s Heeren Loo Zorggroep – Uitvoering Programma Bedrijfsvoering Sociaal Domein

s-heeren-loo-sign
Per 1 januari 2015 is een deel van de zorg gedecentraliseerd, een deel van de zorgtaak van de rijksoverheid is overgeheveld naar de gemeenten. Deze decentralisatie heeft grote impact op de bedrijfsondersteunende processen van ’s Heeren Loo. Daarom is het programma Bedrijfsvoering Sociaal Domein gestart. Samen met ’s Heeren Loo heeft AdvisoryConsorT een structuur ontwikkeld om het ...

St. Antonius – ERP implementatie

st Antonius
De implementatie van het ERP-systeem had als doel de bedrijfsvoeringprocessen van inkoop, logistiek en financiën verder te standaardiseren en professionaliseren. Door te denken vanuit domein overstijgende processen (zoals b.v. purchase-to-pay) zijn de betrokken afdelingen uitgedaagd om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Ook nieuw voor het st. Antonius ziekenhuis was een centrale projectadministratie om zo betrouwbaar inzicht ...

St. Elisabeth-Tweesteden – ERP selectie

team-elisabeth-tweesteden
Het TweeSteden ziekenhuis (TSz) en het St. Elisabeth ziekenhuis (EZ) zitten midden in een fusietraject wat er toe moet leiden dat de beide ziekenhuizen per 1-1-2016 volledig gefuseerd zijn.  Een van de domeinen die geïntegreerd gaat worden is het domein bedrijfsvoering/ERP. Tijdens de selectie is gekeken naar de meest gangbare ERP 2.0 oplossingen in de markt. ...

Welkom op de nieuwe website van AdvisoryConsorT

nieuwe-website-advisory-consort
Welkom op de nieuwe website van AdvisoryConsorT! De nieuwe identiteit sluit aan bij de grote stappen die we hebben gezet in de afgelopen 3 jaar en de ambitieuze plannen die we hebben voor de toekomst. Er is gekozen voor een vriendelijk, toegankelijk en functioneel design waarbij successen met onze opdrachtgevers centraal staan.

White-paper “Grip op uw administratieve proces”

white-paper
De voorbereidingen voor de transitie van de AWBZ naar de WMO, WLZ en Zorgverzekeringswet zijn in volle gang. Per 1 januari is de overgang een feit. Zijn uw administratieve processen klaar voor deze veranderingen? AdvisoryConsorT heeft een white-paper ontwikkeld met een 3-stappenplan om vast te stellen of uw administratieve processen voorbereid zijn op de transitie langdurige ...