Expertise

expertise-banner
 

ERP

De specialisten van AdvisoryConsorT hebben binnen de zorgsector hands-on ervaring met de functionele gebieden:

 • Financiën
 • Inkoop en Logistiek
 • HRM
 • Vastgoedbeheer
 • Facilitaire diensten

Voor deze gebieden heeft AdvisoryConsorT referentiemodellen die toegepast worden bij het bepalen van kritische functionaliteiten.
Wij zijn gericht op het bereiken van het hoger liggende doel van de klant en niet alleen het realiseren van de ERP-systemen.
Hiertoe zetten wij onze vaardigheden in op het gebied van:

 • Implementatie
 • Management van het proces
 • Gerichte aandacht voor veranderingen

Wij hanteren een bewezen ERP selectie- en implementatieaanpak, die leidt tot zichtbare resultaten en verkorte implementatieduur.

ECD

De bestaande ECD-systemen zijn vaak een opeenstapeling van functionaliteiten en zijn in de loop der jaren steeds verder uitgebouwd. Dit heeft geleid tot veel maatwerk, hoge kosten en ondoorzichtigheid van het ECD.
 
Veel zorginstellingen overwegen een nieuw ECD om voorbereid te zijn op een turbulente toekomst. Een weloverwogen en goed onderbouwd ECD kan veel doelstellingen ondersteunen, namelijk:

 • De optimale ondersteuning van de processen en informatievoorziening rondom cliënt en medewerker;
 • De uniformering van efficiënt en effectief instroom-, zorg- en uitstroomproces, inclusief behorende ondersteunende finance processen;
 • De uniformering van rapportages ter verbetering van de zorg, stuurbaarheid;
 • De vermindering van de Total Cost of Ownership (beheerskosten);
 • Voldoen aan strikte wet- en regelgeving omtrent vastlegging van cliëntgegevens.

Denkend vanuit procesmodellering wordt een geïntegreerd proces vanaf het instroomproces, levering van de zorg, zorgregistratie en facturering vastgelegd. Zo wordt alles rondom een cliënt georganiseerd en geregistreerd.
 
Naar onze ervaring heeft het implementeren van een ECD pakket een diepgaande weerslag op de totale organisatie. Daarom hanteren wij bij een ECD-implementatie een integrale aanpak, waarbij gekeken wordt naar de impact op cliënten, besturing & organisatie, processen & systemen, IT & infrastructuur en mensen & cultuur. Een goede balans tussen deze factoren is een voorwaarde voor een blijvende verandering en verbetering voor de cliënten.

Roostersystemen

Naast het implementeren van een roostersysteem is het van belang om ook naar de systematiek te kijken die ten grondslag ligt aan het roosteren. In een goed rooster is er een balans tussen de cliënt/patiënt, de organisatie en de medewerker. Dit lijkt een eenvoudig uitgangspunt maar is lastig te realiseren. Naast de succesvolle implementatie van roostersystemen hebben wij ervaring in transitietrajecten met als uitgangspunt: “Cliënt/patiënt centraal”. Een dergelijke transitie vraagt om een duidelijke visie en een gedegen aanpak. Wij helpen u met het succesvol implementeren van een roostermethodiek waarbij de cliënt/patiënt centraal staat, de medewerkerstevredenheid toeneemt door inspraak in het rooster en de organisatie hier voordeel van heeft door efficiënte en effectieve inzet van medewerkers wat leidt tot lagere kosten en hogere cliënt/patiënt- en medewerkerstevredenheid.

Lean-management

Lean-management richt zich op procesverbetering door het elimineren van verspilling en efficiënte inrichting van de processen. Verspilling is datgene wat niet bijdraagt aan de realisatie van het product dat wordt geleverd. Een efficiënte inrichting betekent het verminderen van variatie en het verlagen van de gemiddelde doorloopsnelheid.

Lean-management is een denkwijze en methodiek op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Het centraal stellen van de klant
 • Het elimineren van verspilling
 • De verandering realiseren en borgen met de medewerkers
 • Continue verbeteren – zo goed mogelijk willen presteren

Het op een juiste manier toepassen van Lean leidt tot een sterke afname van verspilling waardoor de kwaliteit verhoogd en de kosten omlaag kunnen worden gebracht. De kracht van Lean is dat het proces wordt ingericht vanuit de klant. Door het proces op deze wijze in te richten wordt duidelijk welke activiteiten geen waarde toevoegen voor de klant en verwijderd moeten worden uit het proces.  Op basis van feiten worden de belangrijkste verspillingen opgespoord en aangepakt. Verspilling is datgene wat niet bijdraagt aan de realisatie van het product dat wordt geleverd.