White paper

De voorbereidingen voor de transitie van de AWBZ naar de WMO, WLZ en Zorgverzekeringswet zijn in volle gang. Per 1 januari is de overgang een feit. Zijn uw administratieve processen klaar voor deze veranderingen?

AdvisoryConsorT heeft een white-paper ontwikkeld met een 3-stappenplan om vast te stellen of uw administratieve processen voorbereid zijn op de transitie langdurige zorg.