’s Heeren Loo Zorggroep – Uitvoering Programma Bedrijfsvoering Sociaal Domein

Per 1 januari 2015 is een deel van de zorg gedecentraliseerd, een deel van de zorgtaak van de rijksoverheid is overgeheveld naar de gemeenten. Deze decentralisatie heeft grote impact op de bedrijfsondersteunende processen van ’s Heeren Loo. Daarom is het programma Bedrijfsvoering Sociaal Domein gestart.

Samen met ’s Heeren Loo heeft AdvisoryConsorT een structuur ontwikkeld om het ketenproces instroom tot facturatie in goede banen te leiden. Dit heeft, onder andere, geleid tot de vorming en inrichting van een team Zorgfacturatie.  Dit team neemt alle vormen van verantwoording voor haar rekening en zorgt op termijn voor de volledige ondersteuning van het ketenproces van instroom tot facturatie.