St. Antonius – ERP implementatie

De implementatie van het ERP-systeem had als doel de bedrijfsvoeringprocessen van inkoop, logistiek en financiën verder te standaardiseren en professionaliseren. Door te denken vanuit domein overstijgende processen (zoals b.v. purchase-to-pay) zijn de betrokken afdelingen uitgedaagd om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Ook nieuw voor het st. Antonius ziekenhuis was een centrale projectadministratie om zo betrouwbaar inzicht te krijgen in de projectuitgaven. De ERP implementatie heeft geleid tot professionele bedrijfsvoeringprocessen die de zorgafdelingen in het ziekenhuis optimaal ondersteunen.