St. Elisabeth-Tweesteden – ERP selectie

Het TweeSteden ziekenhuis (TSz) en het St. Elisabeth ziekenhuis (EZ) zitten midden in een fusietraject wat er toe moet leiden dat de beide ziekenhuizen per 1-1-2016 volledig gefuseerd zijn.  Een van de domeinen die geïntegreerd gaat worden is het domein bedrijfsvoering/ERP.

Tijdens de selectie is gekeken naar de meest gangbare ERP 2.0 oplossingen in de markt. Aangezien beide ziekenhuizen Oracle EBS gebruiken als ERP was één van de onderzochte scenario’s een herinrichting van de huidige ERP systemen. Uiteindelijk is Afas gekozen voor HRM & salarisverwerking en bleek de herinrichting voor Inkoop & Logistiek en Financiën & Control de beste oplossing.

Na dit ERP selectietraject hebben de Tilburgse ziekenhuizen AdvisoryConsorT gevraagd om de her-implementatie van Oracle EBS te begeleiden.