Flitzz

Zorgveiligheid

Bij ’s Heeren Loo was behoefte aan het snel, gebruiksvriendelijk en veilig kunnen vastleggen van beeldmateriaal voor de behandel- en ondersteuningswijze van de cliënt. Bij het vastleggen van persoonsgebonden beeldmateriaal in een behandelrelatie, heb je te maken met de strenge privacywetgeving. Om te voorkomen dat beeldmateriaal wordt gemaakt met de camera-app én verstuurd via WhatsApp, is de applicatie Flitzz in gebruik genomen.

Met deze app is het voor de zorgmedewerker mogelijk om enerzijds de toestemming, die technisch nodig is, kenbaar te maken binnen Flitzz en anderzijds de met Flitzz gemaakte beelden te koppelen aan het dossier van de cliënt zodat collega zorgmedewerkers mee kunnen denken bij het stellen van een diagnose of behandelplan. Beelden zeggen nu eenmaal meer dan 1000 worden.