Kentalis

LMS implementatie

Voor hun 5000 professionals en 3000 externe gebruikers deed Stichting Koninklijke Kentalis in het voorjaar van 2022 een Europese aanbesteding voor de selectie en implementatie van een nieuw Leer Management Systeem (LMS). De zorg- en onderwijsinstelling biedt ondersteuning aan mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis of een communicatief meervoudige beperking hebben.

Advisory Consort heeft ondersteund bij de Europese aanbesteding en daarna de implementatiebegeleiding van het nieuwe LMS-softwarepakket.
Het opstellen en toetsen van het Programma van Eisen, opstellen en uitvoeren van het projectplan, leveranciersmanagement, projectleiding op de implementatie, procesontwerp en operationele ondersteuning bij de implementatie behoorden tot de werkzaamheden.