MST

ERP implementatie

Met als doel een effectievere en efficiënte uitvoering van de ondersteunende processen  binnen het ziekenhuis heeft het MST besloten een grote transformatie door te voeren. Standaardisatie en werken vanuit ketenprocessen en deze te digitaliseren met een ERP-systeem.

 Advisory Consort is gevraagd om de gehele implementatie te begeleiden. Dit betrof het projectmanagement, processtandaardisatie, conversie, testen en verandermanagement. Dit heeft o.a. geresulteerd in een hoge adoptiegraad door de medewerkers.