Resultaten behalen
&
successen vieren

AdvisoryConsort. is een advies en implementatie-bureau

Wie wij zijn

AdvisoryConsort is een advies en implementatie-bureau die klanten helpt om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Onze klanten in de zorg worden geconfronteerd met grote veranderingen en vragen ons samen met hen de organisatie gereed te maken voor de dag van morgen. Daarom vragen Raden van Bestuur van grote ziekenhuizen en andere zorginstellingen ons ze te begeleiden bij de meest interessante implementatie en verandervraagstukken.

Wij zijn AdvisoryConsort: fun, daadkracht, resultaat met oog voor de mens. Wij brengen de verandering niet, de verandering is er al. Wij helpen klanten de veranderingen te omarmen en eigen te maken.

Contact AdvisoryConsort

Wat wij doen

Of het nu gaat om procesgericht werken (ERP), beter roosteren en HRM of het voeren van een goede administratie en dossiervorming (ECD/EPD). Wij zorgen voor een implementatie met resultaat. Onze trackrecord en referenties spreken voor zich.

We geloven dat samenwerking met de klanten en voldoende aandacht voor de mens en de inhoud leidt tot acceptatie en inbedding in de organisatie. We staan voor een helder proces, sterke communicatie, inhoud en plezier in het project. Complexiteit wordt weer teruggebracht naar de kern: “Waarom doen we dit en hoe kunnen we het efficiënt en effectief implementeren met resultaat?”

We staan voor een helder proces, sterke communicatie, inhoud en plezier in het project.

Hoe wij het doen

Onze ervaring onderbouwt dat de implementatie van een systeem een diepgaande weerslag op de totale organisatie kent. Daarom hanteren wij een integrale aanpak, waarbij gekeken wordt naar de impact op:

Een goede balans tussen deze factoren en stakeholdermanagement is randvoorwaardelijk voor het realiseren van blijvende verandering.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

1 St. Jans Gasthuis

SJG heeft AdvisoryConsort  gevraagd om hun te helpen bij het selecteren en contracteren van een nieuw ERP systeem. Vervolgens hebben wij ook de implementatie begeleid.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

2 Amerpoort

Amerpoort heeft AdvisoryConsort gevraagd om het doorvoeren van een grote upgrade van hun ECD te begeleiden.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

3 ’s Heeren Loo

Als gevolg van de transitie van het Sociaal Domein naar de gemeenten heeft AdvisoryConsort ’s Heeren Loo geholpen bij de aanpassingen in de applicatie, het opzetten van een financiële administratie en het in kaart brengen van de nieuwe processen.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

4 Abrona

Abrona heeft AdvisoryConsort gevraagd om het facturatieproces vanuit hun ECD over de hele keten in kaart te brengen en waar nodig te optimaliseren. Daarnaast is de cliënt- en financiële-administratie ondersteund bij een overgang naar een nieuw ECD.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

5 Aveleijn

AdvisoryConsort heeft Aveleijn geholpen bij het optimaliseren van hun ECD-systeem en werkwijzen door middel van een herinrichting en het creëren van bewustwording bij de eindgebruikers.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

6 Zorgboog

Stichting de Zorgboog heeft AdvisoryConsort gevraagd om te helpen bij het opzetten van een informatievoorziening, beleid en strategie.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

7 Laurens

Laurens heeft AdvisoryConsort gevraagd om hun te begeleiden bij de ECD-selectie en implementatie voor de back-office, wonen met zorg en kortdurende zorg.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

8 Slingeland Ziekenhuis Slingeland & SKB

Het Slingeland Ziekenhuis en SKB willen hun processen standaardiseren en verder optimaliseren. Op dit moment gebruiken beide huizen verschillende ERP pakketten. Zij hebben AdvisoryConsort gevraagd hen te helpen bij de selectie van de geschikte softwareleverancier.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

9 St. Elisabeth – Tweesteden ERP selectie

Als gevolg van de fusie tussen St Elisabeth en Tweesteden wilden beide huizen over naar één ERP systeem en verdere optimalisatie van hun processen. Zij hebben AdvisoryConsort gevraagd hun hierbij te ondersteunen en het projectmanagent van dit ERP fusietraject uit te voeren.

Onze selectie

Projecten waar wij
trots op zijn

10 St. Antonius ERP implementatie

St. Antonoius heeft gekozen voor een nieuwe ERP oplossing van Microsoft en AdvisoryConsort gevraagd om het gehele implementatie traject te begeleiden. Van procesontwerp, conversie tot en met de overgang.

AdvisoryConsort is de meest geschikte partij voor pakketselecties, implementatie en optimalisatie.

Diensten portfolio

Algemeen

AdvisoryConsort is een onafhankelijke advies- en implementatiespecialist in de zorg en heeft daardoor maximale aandacht voor de belangen van haar klanten.
Wij worden door de RvB of het management gevraagd om ze te ondersteunen in deze snel veranderende wereld.

Sluiten
Selectie

Wij helpen onze klanten bij het maken van een gewogen keuze van een software-oplossing en leverancier. Komen tot een rationele keuze, terwijl emoties belangrijk zijn, dat is onze kracht.

Sluiten
Implementatie

Het vinden van een goede balans tussen de organisatie, processen, systemen en de cultuur is randvoorwaardelijk voor het realiseren van een blijvende verandering. Het boeken van resultaat en goede begeleiding is de sleutel tot succes.

Sluiten
Optimalisatie

“Er is altijd ruimte voor verbetering” is het motto. Samen worden de mogelijkheden en het draagvlak in kaart gebracht en uitgewerkt tot een passende oplossing binnen de organisatie.
Zo is de organisatie weer beter in staat om zich te focussen op haar kerntaken.

Sluiten
Algemeen
Selectie
Implementatie
Optimalisatie

AdvisoryConsort is een onafhankelijke advies- en implementatiespecialist in de zorg en heeft daardoor maximale aandacht voor de belangen van haar klanten.
Wij worden door de RvB of het management gevraagd om ze te ondersteunen in deze snel veranderende wereld.

Wij helpen onze klanten bij het maken van een gewogen keuze van een software-oplossing en leverancier. Komen tot een rationele keuze, terwijl emoties belangrijk zijn, dat is onze kracht.

Het vinden van een goede balans tussen de organisatie, processen, systemen en de cultuur is randvoorwaardelijk voor het realiseren van een blijvende verandering. Het boeken van resultaat en goede begeleiding is de sleutel tot succes.

“Er is altijd ruimte voor verbetering” is het motto. Samen worden de mogelijkheden en het draagvlak in kaart gebracht en uitgewerkt tot een passende oplossing binnen de organisatie.
Zo is de organisatie weer beter in staat om zich te focussen op haar kerntaken.

Wij zijn een onafhankelijke specialist. Wij kennen de zorgmarkt, de processen en de systemen. Onze kracht is de samenwerking en het boeken van resultaten.


Contact

Hoe kunnen wij helpen?